CF 15/2023 (2) Změna článku 2 Stanov

veřejné election vytvořeno uživatelem Tomáš VálekVážené Celostátní fórum,

zahajuji hlasování ve věci CF 15/2023 (2) Změna článku 2 Stanov.

  Rozprava proběhla zde.

Návrh usnesení je v dané věci následující:

  Návrh

  Celostátní fórum mění stanovy České pirátské strany tak, že čl. 2, 3 a 4 nově zní:

  Čl. 2 Poslání a programové cíle

  (1) Posláním České pirátské strany je svobodná, spravedlivá a vzdělaná společnost, která chrání lidská práva i občanské svobody a myslí na budoucnost.

  (2) Česká pirátská strana svou politikou prosazuje a podporuje

  • a) svobodu jednotlivce s důrazem na svobodný přístup k informacím, rovná práva a příležitosti, svobodu slova a ochranu soukromí,
  • b) digitalizaci a fungující stát,
  • c) špičkovou vědu a vzdělávání přístupné všem, které jsou základem budoucího všestranného rozvoje země a jejích občanů,
  • d) kvalitní a dostupné zdravotnictví a sociálně citlivý stát,
  • e) péči o životní prostředí a udržitelnost, zodpovědný přístup k planetě a klimatu a moderní energetiku,
  • f) řádné hospodaření státu, skládání účtů občanům a odpovědnou správu veřejných financí,
  • g) moderní a bohatou ekonomiku založenou na férovém tržním prostředí, inovacích, omezování monopolů a chytrém řešení ekonomických výzev nové doby,
  • h) demokracii, rozhodování na základě faktů a zapojení odborníků a veřejnosti,
  • i) svobodný Internet, svobodná díla, svobodné standardy a moderní technologie, které slouží lidem,
  • j) evropskou spolupráci a demokratické mezinárodní struktury,
  • k) nezávislost justice a respekt k ústavnímu pořádku včetně dělby moci a oddělení státu a církví.

  (3) Česká pirátská strana odmítá

  • a) korupci a podvody, násilí, rasismus, cenzuru a šíření strachu ve společnosti,
  • b) totalitní a autoritářské režimy a ideologie,
  • c) zneužívání zákonů k omezování svobody a potlačování lidských práv.

  Čl. 3 Členství

  (1) Členem strany může být občan, který

  • e) se zaváže podporovat Poslání a programové cíle uvedené v čl. 2, a

  (8) Člen je povinen

  • a) podporovat politické cíle strany, zejména Poslání a programové cíle uvedené v čl. 2,

  Čl. 4 Registrovaní příznivci strany

  (1) Jako příznivec strany se může zaregistrovat každý, kdo podporuje Poslání strany,
  Republikový výbor na svém Zasedání RV 18/2023 jednomyslně přijal v dané věci následující usnesení:

  Republikový výbor doporučuje schválit změnu stanov ohledně programového vymezení v článku 2.  Závěrečné slovo navrhovatele

  Stávající znění článku 2 Stanov  Hlasujeme pro návrh nebo proti návrhu (=ukončení jednání bez přijetí usnesení). Návrh je zásadní, pro jeho přijetí je nutné získat více než třípětinovou většinu, v opačném případě návrh nebude schválen.

Hlasování začíná: 16. září 2023 11:25
Hlasování končí: 16. září 2023 13:25

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (4)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 16. září 2023 14:32. Celkem hlasovalo 438 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci navržené změny Stanov hlasuji

Pro Návrh385
Proti návrhu (=Ukončení jednání bez přijetí usnesení)53
Audit Info