CF 7/2022 Distancování se od smlouvy uzavřené s Polskem ohledně dolu Turów

veřejné election vytvořeno uživatelem Alice HamalováJednání proběhlo zde

Návrh usnesení

  "Česká pirátská strana je proti dohodě o řešení vlivu těžební činnosti v dole Turów uzavřeného premiérem Fialou a premiérem Morawieckim a proti utajenému způsobu projednání popírajícímu základní principy transparence."

CF vybírá mezi následující možnostmi hlasování:

 • Pro schválení usnesení
 • Ukončení projednávání návrhu usnesení bez přijetí usnesení (Proti usnesení)

 • Každý hlasující má 2 hlasy. Případně může vhodit prázdný lístek.


  Hlasování probíhá od 4.3. 10:00 hodin do 7.3. 22:00 hodin.

  Hlasování začíná: 4. března 2022 10:00
  Hlasování končí: 7. března 2022 22:00

  otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (4)


  Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 8. března 2022 9:00. Celkem hlasovalo 367 voličů.


  Výsledek hlasování

  Otázka #1
  Ve věci navrženého usnesení hlasuji

  Pro schválení usnesení252
  Ukončení projednávání návrhu usnesení bez přijetí usnesení (Proti usnesení)108
  Audit Info