2. procedurální hlasování CF 28/2021

veřejné referendum vytvořeno uživatelem Vojtěch PikalZahajuji procedurální hlasován v jednání CF 28/2021.

Hlavní rozprava a procedurální diskuze

Budeme hlasovat o dvou návrzích (1) převedení jednání na zásadní a (2) prodloužení lhůt od předložení určitých informací.

Návrh (1) "Převedení jednání na zásadní" byl diskutován zde a pokud bude schválen, bude návrh hlasován jako zásadní, tedy pro schválení smlouvy bude potřeba 3/5 (60 %) hlasujících, nikoliv běžná 1/2 (50 %).

Návrh (2) "Prodloužení lhůt od předložení určitých informací" byl diskutován zde a jeho schválení prakticky znamená prodloužení jednání o týden, neboť některé požadované informace byly doručeny až dnes a nelze tak případné prodloužené lhůty splnit při hlasování již od pátku.

Hlasovat lze Pro 0 - 2 možnosti. Označením 0 možností hlasujete Proti oběma. Schváleny budou návrhy, pro které bude hlasovat většina hlasujících.

Hlasování potrvá od středy 10.11. 15.00, minimálně do čtvrtka 11.11. 15.00.

Hlasování začíná: 10. listopadu 2021 15:00
Hlasování končí: 11. listopadu 2021 15:00

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (3)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 11. listopadu 2021 15:48. Celkem hlasovalo 513 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
V jednání "CF 28/2021 Schválení účasti na vládě" podporuji následující úpravy procedury

(1) Schválení smlouvy coby zásadního návrhu (= schvalování 3/5 hlasujících)305
(2) Prodloužení lhůt od doručení předložení informací (= prodloužení jednání o týden)131
Audit Info