CF 11/2021 Výroční zpráva předsedy - 1.kolo

veřejné election vytvořeno uživatelem alice.hamalovaJednání proběhlo zde

Navržené usnesení:
"Celostátní fórum schvaluje předloženou výroční zprávu předsedy strany za rok 2020."

Výroční zpráva předsedy strany za rok 2020Je možné hlasovat pro žádnou až všechny z možností:

Pro navržené usnesení (Celostátní fórum schvaluje výroční zprávu předsedy za rok 2020)
Ukončení jednání bez přijetí usnesení (Proti usnesení)
Odročení projednávaného rozhodnutí na jednání celostátního fóra

Poznámka: Možnost odkázání projednávaného rozhodnutí republikovému výboru není přípustná, protože dle Stanov Čl.8 odstavce 5) písmeno f) "Celostátní fórum ve výlučné působnosti projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany".


Pokud více možností získá nadpoloviční většinu bude probíhat druhé kolo hlasování. Pokud získá nadpoloviční většinu pouze jedna možnost jednání bude ukončeno.


Hlasování bude probíhat od pátku 23. 4. 2021, 10:00, minimálně do pondělí 26. 4. 2021, 22:00.

Hlasování začíná: 23. dubna 2021 10:00
Hlasování končí: 26. dubna 2021 22:00

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (4)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 27. dubna 2021 10:51. Celkem hlasovalo 241 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci navrženého usnesení hlasuji

Pro navržené usnesení (Celostátní fórum schvaluje výroční zprávu předsedy za rok 2020)215
Ukončení jednání bez přijetí usnesení (Proti usnesení) 20
Odročení projednávaného rozhodnutí na jednání celostátního fóra31
Audit Info