MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva - místopředseda, 1. kolo

veřejné election vytvořeno uživatelem Michaela.SkokanovaDávám hlasovat o volbě místopředsedy MS Olomouc. V prvním kole můžete hlasovat pro všechny přijatelné kandidáty nebo se hlasování zdržet. Rozprava proběhla zde. Hlasování potrvá do 19.11.2018 do 22:00 hodin.

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (2)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn Nov. 20, 2018, 6:19 a.m.. Celkem bylo odevzdáno 14 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Za místopředsedu MS Olomouc volím

Martina Moronga12
Jakuba Nepejchala13
Lucii Spáčilovou9
Audit Info