CF 8/2018 Volba vedoucího Administrativního odboru

veřejné election vytvořeno uživatelem Martin.RejmanZ pověření vedoucího AO zahajuji hlasování ve věci volby vedoucího Administrativního odboru.
Navržený kandidát: Rozprava proběhla zde.
Jelikož je jen jeden kandidát, hlasování bude jednokolové. Lze hlasovat pro kandidáta, nebo se hlasování zdržet. Kandidát bude zvolen, pokud obdrží hlasy od nadpolovičního počtu hlasujících.
Hlasování potrvá minimálně do 28. 5. 2018, 23.00 hod.

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (5)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn May 29, 2018, 9:45 a.m.. Celkem bylo odevzdáno 204 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Za vedoucího administrativního odboru volím

Martina Kučeru178
zdržuji se (hlas proti)24
Audit Info