CF 19/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany - odročené jednání

veřejné election vytvořeno uživatelem Honza.DvorakDávám hlasovat ve věci CF 19/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany v rámci odročeného jednání. Jsou zaregistrovány dva návrhy usnesení.

Návrh usnesení A navržený Republikovým výborem:

Celostátní fórum
Návrh usnesení B navržený Vojtěchem Pikalem podpořený skupinou členů:

Celostátní fórum
Rozprava proběhla zde.
Úvodní slovo navrhovatele návrhu A je zde.
Závěrečné slovo odpůrce návrhu A je zde (vyjma bodu 4).
Závěrečné slovo navrhovatele návrhu B je zde.


Hlasování potrvá do 2. 10. 2018 do 22.00. Lze hlasovat pro libovolný počet návrhů, nebo pro ukončení projednávání bez přijetí usnesení. Do 2. kola postoupí ty možnosti, které obdrží hlasy od nadpoloviční většiny hlasujících. Bude-li taková jen jedna, bude vybrána již v 1. kole. Nepostoupí-li žádná, bude jednání ukončeno bez usnesení.

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (4)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn Oct. 3, 2018, 7:21 a.m.. Celkem bylo odevzdáno 142 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci navrženého usnesení hlasuji pro

Návrh usnesení A75
Návrh usnesení B87
Ukončení projednávání bez přijetí usnesení34
Audit Info