KF LBK 05/2020 Jednací řád (JdŘ KF LBK) - 1.kolo

veřejné election vytvořeno uživatelem Marek.ForsterHlasování o znění jednacího řádu (JdŘ KF LBK)


Rozprava proběhla zde
Usnesení o kterém se hlasuje naleznete zde, případně je zde odcitováno:

Krajské fórum pro Liberecký kraj schvaluje návrh Jednacího řádu (JdŘ KF LBK) dle jednoho z přiložených návrhů znění, o kterých se hlasuje takto:

Možnost A: Původní návrh (JdŘ KF LBK_200301.odt, předložený Ondřejem Kolkem dne 29. 2. 2020)
Možnost B: Alternativní návrh (Alternativní JdŘ KF LBK.odt, podaný Václavem Židkem dne 7. 3. 2020)
Možnost C: Ukončení jednání bez usnesení
Možnost D: Ukončení jednání s usnesením (návrh usnesení podaný Janou Schlegelovou dne 7. 3. 2020)

Tento JdŘ LBK vejde v platnost v případě přijetí usnesení a to okamžikem zveřejnění výsledku hlasování.


V prvním kole vyberte všechny přijatelné varianty. Varianty s nadpoloviční podporou hlasujících postoupí do druhého kola.

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (3)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn March 29, 2020, 9:05 a.m.. Celkem bylo odevzdáno 34 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci hlasování o znění jednacího řádu (JdŘ KF LBK) jsou pro mě přijatelné následující varianty:

Možnost A: Původní návrh (JdŘ KF LBK_200301.odt, předložený Ondřejem Kolkem dne 29. 2. 2020)19
Možnost B: Alternativní návrh (Alternativní JdŘ KF LBK.odt, podaný Václavem Židkem dne 7. 3. 2020)13
Možnost C: Ukončení jednání bez usnesení5
Možnost D: Ukončení jednání s usnesením (návrh usnesení podaný Janou Schlegelovou dne 7. 3. 2020)20
Audit Info