KF JčK 3/2022 - Založení MS Třeboňsko

veřejné election vytvořeno uživatelem Tomáš VálekVážené Krajské fórum,

zahajuji hlasování ve věci KF 3/2022 Založení MS Třeboňsko.


  Rozprava proběhla zde.

Návrh usnesení je v této věci následující:

Krajské fórum zakládá MS Třeboňsko.
1. Název: Místní sdružení Třeboňsko
2. Označení oblasti a území: Správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň
3. Členové přípravného týmu: Jan Lukavský, Martin Benda, Vítězslav Lamač

  Úvodní slovo navrhovatele je zde.
Hlasování proběhne od 15.04.2022 11:00 do 18.04.2022 23:00.

Případné druhé kolo proběhne od 22.04.2022 10:00 do 25.04.2022 22:00.

KF vybírá mezi následující možnostmi hlasování:

 • Pro schválení usnesení (= PRO návrh)
 • Ukončení jednání bez přijetí usnesení (= PROTI návrhu)
 • Odročení jednání na řádné zasedání krajského fóra (= Zdržuji se)

 • Lze hlasovat pro 0 až 3 možností. Možnost, která získá podporu většiny hlasujících, postupuje do 2. kola. Pokud bude jediná, bude vybrána. Pokud žádná nepostoupí, jednání končí bez usnesení.

  Hlasování začíná: 15. dubna 2022 11:31
  Hlasování končí: 18. dubna 2022 23:00

  otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (3)


  Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 18. dubna 2022 23:15. Celkem hlasovalo 20 voličů.


  Výsledek hlasování

  Otázka #1
  Ve věci navrženého usnesení hlasuji pro

  Pro schválení usnesení (= PRO návrh)16
  Ukončení jednání bez přijetí usnesení (= PROTI návrhu)4
  Odročení jednání na řádné zasedání krajského fóra (= Zdržuji se)3
  Audit Info