CF 15/2018 Změna stanov - možnost měnit stanovy nejen na zasedání

veřejné election vytvořeno uživatelem Martin.KuceraHlasování ve věci navržené změny stanov týkající se umožnění změn stanov i mimo zasedání celostátního fóra.

Navržené usnesení:

Celostátní fórum se usneslo, že v článku 6 Stanov, bodu (5), se na konci věty vypouští slova "na zasedání" a celý bod (5) nově zní :

(5) Návrhy označené za zásadní vyžadují schválení více než třípětinovou většinou. Přijaté zásadní návrhy lze měnit jen dalším zásadním návrhem. Stanovy lze měnit pouze na základě zásadního návrhu.

Rozprava probéhla zde.

Lze hlasovat pro navržené usnesení, nebo pro ukončení projednávání bez přijetí usnesení. Usnesení bude přijato, pokud obdrží hlasy aspoň od tří pětin hlasujících.

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (5)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn Jan. 20, 2019, 8:44 a.m.. Celkem bylo odevzdáno 268 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci navrženého usnesení hlasuji pro

Přijetí usnesení135
Ukončení projednávání bez přijetí usnesení133
Audit Info