CF 7/2021 - volba členů správní rady institutu - 1. kolo

veřejné election vytvořeno uživatelem Martin.Kucera1. kolo hlasování ve volbě správní rady politického institutu.

Prosíme dodržujte kulturu a vážnost hlasování a během hlasování se zdržte jakékoliv volební agitace.

Navržení kandidáti: Rozprava proběhla zde.

Záznam debaty s kandidáty zde.

Lze hlasovat pro libovolný počet kandidátů, nebo vhodit prázdný lístek (počítá se jako zdržuji se/proti všem). Do 2. kola postoupí ti kandidáti, kteří obdrží hlasy od nadpolovičního počtu hlasujících, doporučuje se tedy hlasovat pro všechny přijatelné kandidáty. Postoupí-li nejvýše 3 kandidáti, budou zvoleni již v 1. kole. Hlasování potrvá minimálně do 29. 3. 22.00.

Jak funguje dvoukolové hlasování

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (4)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn March 30, 2021, 8:24 a.m.. Celkem bylo odevzdáno 330 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Do správní rady institutu jsou pro mě přijatelní tito kandidáti

Markéta Gregorová213
Marek Havrda161
Jiří Kadeřávek218
Ivor Kollár164
Janka Michailidu244
Marek Nečada179
Adam Rut173
Miloš Vlach157
David František Wagner202
Audit Info