CF 13/2021 Dovolba kontrolní komise — Otázky [zpět k hlasování]