KF Pha 5/2020 - založení MS Praha 21

veřejné election vytvořeno uživatelem Honza HoraZahajuji hlasování ve věci založení MS Praha 21. Rozprava proběhla zde.

Navrhované usnesení:

Krajské fórum schvaluje návrh na založení místního sdružení Praha 21 s územní působností ve správním obvodu městské části Prahy 21 (Újezd nad Lesy, Klánovice, Běchovice a Koloděje) a schvaluje následující složení přípravného týmu:
  • Blanka Charvátová
  • Hana Mertová
  • Jaroslav Merta
  • Giusseppe Maiello

Hlasování potrvá nejméně 72 hodin

Hlasování začíná: 6. března 2020 14:00
Hlasování končí: 10. března 2020 0:00

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (2)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 10. března 2020 11:17. Celkem hlasovalo 71 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Hlasuji pro:

Navržené usnesení65
Ukončení jednání bez přijetí usnesení (=hlas proti)5
Audit Info