KF Pha 9/2021 - Volba jedničky kandidátky pro volby do ZHMP (1. kolo)

veřejné election vytvořeno uživatelem Honza HoraZahajuji hlasování ve věci volby jedničky kandidátky pro volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy Rozprava proběhla zde.

Kandidáti:

Zdeněk Hřib - profil - kandidátská řeč

Jiří Brůžek - profil - kandidátská řeč

Jana Komrsková - profil - kandidátská řeč

Magdalena Opletalová - profil - kandidátská řeč


V tomto hlasování volíme přijatelnost kandidátů. Každý člen má 4 hlasy a může vybrat 0 až 4 kandidáty. Všichni kandidáti, kteří obdrží podporu od nadpoloviční většiny hlasujících, postoupí do kola druhého, kde vybereme vítěze. Lze vhodit i prázdný lístek (nehlasovat pro žádného kandidáta a pouze tak zvýšit hranici pro dosažení podpory).

Hlasování poběží od 10. 12. 10:00 do 13.12. 22:00.

Hlasování začíná: 10. prosince 2021 10:00
Hlasování končí: 13. prosince 2021 22:00

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (3)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 14. prosince 2021 9:02. Celkem hlasovalo 190 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci přijatelnosti na jedničku kandidátky hlasuji takto:

Zdeněk Hřib143
Jiří Brůžek98
Jana Komrsková109
Magdalena Opletalová89
Audit Info