CF 11/2020 Volba vedoucího administrativního odboru

veřejné election vytvořeno uživatelem Michaela.NepejchalovaZahajuji hlasování ve věci volby vedoucí*ho AO.

Rozprava proběhla zde.

(1) Administrativní odbor má následující výlučné​ kompetence:

a) vedení veřejného seznamu oblastních sdružení,

b) vedení údajů o registrovaných příznivcích a jejich registrace,

c) vedení veřejného seznamu členů a důvěrné vnitřní evidence s dalšími osobními údaji o členech,

d) vedení seznamu funkcí a týmů,

e) online správa členských přihlášek,

f) úkoly v rámci ochrany před podvodným náborem členů.(§ 5 PCP)

(2) Administrativní odbor má následující kompetence v oblasti informačních systémů strany:

a) správa internetového fóra,

b) předsedání jednání celostátního fóra na internetovém fóru,

c) organizace zasedání celostátního fóra – spolu s jeho organizátorem,

d) dohled nad důvěrností informací (§ 27) včetně ochrany osobních údajů ve straně a jejich poskytování oprávněným osobám,

e) správa sbírky předpisů.

(3) Administrativní odbor má následující další kompetence:

a) dohled na administrativní přípravu voleb na celostátní úrovni,

b) obsazování okrskových volebních komisí,

c) tiskopis členské přihlášky a formulář registrovaného příznivce.

Kandidátka

Alice Hamalová - nominace, kandidátská řeč

Lze hlasovat PRO kandidátku nebo se zdržet (= PROTI).

Hlasování poběží od 28. 8. 10:00 minimálně do 31. 8. 22:00.

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (3)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn Aug. 31, 2020, 8:56 p.m.. Celkem bylo odevzdáno 288 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Jako vedoucí administrativního odboru je pro mě přijatelná:

Alice Hamalová207
Audit Info