KF ZlK 2/2024 Anulace výsledků krajských primárních voleb

veřejné election vytvořeno uživatelem Tomáš VálekVážené Krajské fórum,

zahajuji hlasování ve věci KF ZlK 2/2024 Anulace výsledků krajských primárních voleb.


    Rozprava proběhla zde.

Návrhy usnesení jsou v této věci následující:

Návrh A
    KF souhlasí s pořadím a dosavadním průběhem primárních voleb, (proti kterému nikdo nevznesl během jednání námitku).
Návrh B
    KF odvolává kandidáty zvolené v primární volbě do krajských voleb 2024 od pozice 2 do pozice 21, čímž anuluje výsledek této volby. Nominace zvolených kandidátů na čelo a i další pozice pro další průběh volby zůstávají v platnosti.


Pokud bude schválen návrh A, primární volby pokračují dle současného harmonorgamu hlasováním o doplnění kandidátky usnesením. Pokud bude schválen návrh B, dojde k opětovnému zahájení primární volby čela a poté dalších pozic, kdy bude znovu od počátku volena přijatelnost i preference kandidátů. Nominace již zvolených zůstávají v platnosti, do volby se ale může přihlásit i kdokoli jiný i včetně těch, kteří to doposud neučinili.


    Závěrečné slovo k návrhu A je zde.
    Závěrečné slovo Václava Křapáčka (jednoho z odvolávaných) je zde.


Lze hlasovat pro jeden z návrhů nebo pro Ukončení jednání bez přijetí usnesení (= Proti všem návrhům). Možnost, která získá nadpoloviční většinu hlasů, postoupí do druhého kola. Pokud bude jediná bude vybrána.

Hlasování začíná: 5. dubna 2024 0:00
Hlasování končí: 8. dubna 2024 20:00

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (3)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 8. dubna 2024 20:09. Celkem hlasovalo 51 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci navrženého usnesení hlasuji pro

Pro návrh usnesení A27
Pro návrh usnesení B23
Proti návrhu usnesení (=Ukončení jednání bez přijetí usnesení)1
Audit Info