CF 12/2020 Podpora pro analytické práce k volbám 2021 - varianty postupu

veřejné election vytvořeno uživatelem Jan.Bednarik========================================================================

CF 12/2020 Podpora pro analytické práce k volbám 2021 - varianty postupu (1. kolo)

Rozprava proběhla zde.

Návrh usnesení:

Celostátní fórum souhlasí s tím, aby republikové předsednictvo zajistilo v souladu s Pirátskou strategií analytické rozpracování varianty samostatného postupu a varianty možné předvolební spolupráce s hnutím Starostové a nezávislí pro volby do sněmovny konané v roce 2021, na základě čehož by proběhla diskuze na úrovni celostátního fóra o zvolené variantě postupu a tuto představilo CF nejpozději do 15.10. 2020.

Hlasujte pro všechny přijatelné možnosti:

a) přijetí navrženého usnesení
b) odročení na jednání celostátního fóra
c) ukončení jednání bez přijetí usnesení

========================================================================

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (4)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn Aug. 3, 2020, 8:33 p.m.. Celkem bylo odevzdáno 362 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Je pro mě přijatelné:

přijetí navrženého usnesení262
odročení na jednání celostátního fóra76
ukončení jednání bez přijetí usnesení83
Audit Info