MF Pha-P8 3/2021 Souhlas MS P8

veřejné election vytvořeno uživatelem alice.hamalovaJednání proběhlo zde

Návrh usnesení

  “Místní sdružení Piráti Praha 8 souhlasí s odejmutím správy svěřeného nemovitého majetku - pozemků, na kterých stojí rozestavěná budova Nová Palmovka, městské části Praha 8 za účelem urychleného dořešení situace stavby a přilehlého území Nové Palmovky.”

MF vybírá mezi následující možnostmi hlasování:

 • Pro schválení usnesení
 • Ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení (Proti usnesení)
 • Projednat v řádném nezkráceném jednání MF (Pro projednání znovu)
 • Každý hlasující má 3 hlasy. Případně může vhodit prázdný lístek.

  Hlasování probíhá od 27.9. 11:30 hodin do 29.9. 11:30 hodin.

  Hlasování začíná: 27. září 2021 11:30
  Hlasování končí: 29. září 2021 11:30

  otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (3)


  Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 29. září 2021 11:39. Celkem hlasovalo 17 voličů.


  Výsledek hlasování

  Otázka #1
  Ve věci navrženého usnesení hlasuji

  Pro schválení usnesení17
  Ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení (Proti usnesení) 1
  Projednat v řádném nezkráceném jednání MF (Pro projednání znovu)0
  Audit Info