CF 10/2023 - odvolání Janky Michailidu z RV - opravné procedurální hlasování

veřejné election vytvořeno uživatelem Georgia Hejduková [archived]Zahajuji na základě úspěšné námitky a úspěšného členského podnětu procedurální hlasování v jednání CF 10/2023

První otázka:

Ve věci návrhu na neveřejnost tohoto jednání jsem:

Pro (jednání zůstane neveřejné)

Proti (jednání bude zveřejněno)

Ve věci námitky Martina Kučery ohledně nemožnosti hlasovat o ukončení jednání před koncem rozpravy hlasuji:

Pro (bude vyhlášeno hlasování o ukončení rozpravy bez přijetí usnesení minimálně od neděle 18:00)

Proti (námitka bude zamítnuta)

Hlasování proběhne minimálně od 25.5.2023 21:00 do 26.5.2023 21:00. Bude zahájeno 25.5.2023 v 00:00

V každé otázce lze hlasovat jen pro jednu možnost. Možnost, která získá podporu většiny hlasujících je přijata.

Hlasování začíná: 25. května 2023 0:00
Hlasování končí: 26. května 2023 21:00

otázky (2)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (3)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 26. května 2023 21:14. Celkem hlasovalo 600 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci návrhu na neveřejnost tohoto jednání jsem:

Pro (jednání zůstane neveřejné)399
Proti (jednání bude zveřejněno)201
Otázka #2
Ve věci námitky Martina Kučery ohledně nemožnosti hlasovat o ukončení jednání před koncem rozpravy hlasuji:

Pro (bude vyhlášeno hlasování o ukončení rozpravy bez přijetí usnesení)263
Proti (námitka bude zamítnuta)337
Audit Info