CF 33/2021 Volba kontrolní komise

veřejné election vytvořeno uživatelem Tomáš PastirčákRozprava probíhala zde

Hlasování potrvá od 14. 1. 2022 10:00 do 17.1.2022 22:00. V prvním kole hlasování volíme všechny přijatelné kandidáty. Jelikož počet členů komise není shora omezen a Celostátní fórum žádným usnesením neomezilo volený počet členů komise, budou zvoleni všichni kandidáti s hlasy od nadpoloviční většiny hlasujících. Každý hlasující má tolik hlasů, kolik je kandidátů, případně může vhodit prázdný lístek a tím se zdržet (=hlasovat proti všem).

Navržení kandidáti:
Jakub Backa - nominace - kandidátská řeč
Bohdana Holá - nominace - kandidátská řeč
Rostislav Řeha - nominace - kandidátská řeč
Adam Vyplel - nominace - kandidátská řeč
Jakub Dedek - nominace - kandidátská řeč
David Satke - nominace - kandidátská řeč
Lukáš Hejduk - nominace - kandidátská řeč
Ivan Hrůza - nominace - kandidátská řeč
Mikuláš Ferjenčík - nominace - kandidátská řeč
Martin Kučera - nominace - kandidátská řeč
Matěj Bělohoubek - nominace - kandidátská řeč

Hlasování začíná: 14. ledna 2022 10:00
Hlasování končí: 17. ledna 2022 22:00

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (4)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 17. ledna 2022 23:50. Celkem hlasovalo 493 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Do kontrolní komise jsou pro mě přijatelní

Jakub Backa243
Bohdana Holá189
Rostislav Řeha279
Adam Vyplel253
Jakub Dedek307
David Satke188
Lukáš Hejduk246
Ivan Hrůza198
Mikuláš Ferjenčík260
Martin Kučera322
Matěj Bělohoubek245
Audit Info