CF 25/2020 Schválení koaliční smlouvy se STAN - 1. kolo

veřejné election vytvořeno uživatelem Jan Bednařík━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

CF 25/2020 Schválení koaliční smlouvy se STAN - 1. kolo

Rozprava proběhla zde. Návrh smlouvy naleznete v úvodním příspěvku.

Návrh usnesení:

Celostátní fórum České pirátské strany schvaluje předloženou koaliční smlouvu pro volby do poslanecké sněmovny konané v roce 2021 mezi Českou pirátskou stranou a hnutím Starostové a nezávislí.

  • Odkaz na smlouvu zde.
  • Úvodní slovo předkladatele zde.
  • Závěrečné slovo největšího odpůrce zde.
  • Závěrečné slovo předkladatele zde.

Pokyny:

Hlasovat lze pro 0 - 4 možnosti, v prvním kole se vybírají všechny přijatelné. Vhozením prázdného lístku (vybráním 0 možností) se lze zdržet.

Jedná se o zásadní hlasování, kde je pro přijetí usnesení potřeba 60% odevzdaných hlasů!

Termíny:

Hlasování potrvá od pátku 8.1. 11:30 do úterý 12.1. 8:00
Případné druhé kolo proběhne od pátku 15.1. 10:00 do pondělí 18.1. 22:00


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Hlasování začíná: 8. ledna 2021 12:30
Hlasování končí: 12. ledna 2021 9:00

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (4)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 12. ledna 2021 9:13. Celkem hlasovalo 848 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Jsou pro mě přijatelné možnosti:

Přijetí navrženého usnesení668
Odkázání k projednání republikovému výboru151
Odkázání na řádné jednání celostátního fóra177
Ukončení jednání bez přijetí usnesení156
Audit Info