CF 25/2020 Schválení koaliční smlouvy se STAN - 1. kolo — voliči a sledování hlasovacích lístků [zpět k hlasování]

Kdo může hlasovat? Jen voliči v tomto seznamu.

hledat:

848 odevzdaných hlasů

Voliči 1 - 50 (z 1105)   dalších 50   
Jméno Kód pro sledování lístku
Adam.Cernoch zcVClcb4SvLvBgjL+jMWGAQM8XZRiaSZDIdM2ji4UP8 [zobrazit]
Adam.Derner v1uUFmnnhh1SN+ktBzI8xAoOWHj+aW5lMms2WdUWG7s [zobrazit]
Adam.Hobza S0INWvycBZhA5tuJ+Ne8bz8c/UmOt7MUyrJnClWfC5I [zobrazit]
Adam.Jaros MKAtN034XiLvbTD8b8NXMOHMqpoOvLs7hjS8SqOrCWc [zobrazit]
Adam.Kazik 5ZsYLuXx2Bk8l6RAdGO7kRbJ5Bnm0uKKlZ2gNBdvPEA [zobrazit]
Adam.Kheil
Adam.Kopetzky
Adam.Koudela Qkp03WGlCVnO/Hlz3gKU9b3XzkrL2uIVbtXKcDwuK94 [zobrazit]
Adam.Rut upoMqENKkw4/RGL4OH7/viF5/wTH9uU2dBVSZjnwclA [zobrazit]
Adam.Slamenik
Adam.Valenta j+hDq+nYAfI+7LOS7pymxOnFRPZs3eFOO18HTL/PT/g [zobrazit]
Adam.Vyplel j0Dwm6uyzoxMGXWy6te/elmCjmE3xMVB/nSZ2RK/HkA [zobrazit]
Adam.Zabransky tzkoVftIKhxmxeVnuyo52uAaF+Q/5pkV3iv7R/tHRGo [zobrazit]
Adam.Zemek OkpxLVVa4La805qW85bUtlqZE6+0qojztvwmzTu/rDg [zobrazit]
Agnes.Nemeckova 8feS29kTruo34BXt3FJ6nov4g9KQN175k6PLemOyEkg [zobrazit]
Alena.Ben.Ali
Alena.Klocova 0A32XdFkLFa4rjjV9yy992osKFvwsONZ0JZfvCDuRBw [zobrazit]
Alena.Pavlasova LK28/BrPEypMLlTLOY2bwSvlycb+elnmLAknoGTy3wY [zobrazit]
Alena.Rosikova ZdxU280fAwcd4WgJB0fQql5oYqSC08hkmy4F8AZHtlk [zobrazit]
Alena.Valentova xzqQMH/JqP8N8tO+ufepcDlfqNcMwr2UleeI5ENNuyc [zobrazit]
Ales.Dohnal lo4uEIKXfV7xhMoX7s7g/goI5qDPLNBflryy1RaBKWk [zobrazit]
Ales.Jakl o0Cfoa9uVzUq6nW2IuW333hg8tfpLpArsmOKRQQq554 [zobrazit]
Ales.Kosina vgucxafdsCc/ssawJklGKY+Bazb2ZegauB8An66EPvU [zobrazit]
Ales.Navratil UVs0YS+ZB5W9amqQ1g+QX92eWpMK6UXx3bco51ALtHI [zobrazit]
Ales.Nunvar VW0VYEbSjYtz7FWLVBqqYajXUsRdmsE02xkDUnxV5Cw [zobrazit]
Ales.Stibal
Ales.Sura
Ales.Valnoha FJkmdEoRGq5iaEAMtOIm6/4nizpZXD1tphQzNu6y0Uo [zobrazit]
Alexandr.Mansurov fmVOdLQIsHOcC0vYLbotGK5EqMPJ3OIHqe4RAD16Z7g [zobrazit]
Alice.Hamalova p6IiBDgDwKmiA6U34rtVoHXhs4MCyYPrtQcN+ulRWz8 [zobrazit]
Andrea.Hoffmannova AFFjI5t/yApNoqsfhI0nJORntQ8koYP63YfaErqlxWE [zobrazit]
Andrea.Linhartova ZxZcQpWWHRe6Z9fOjZiWY3ExZqIPtVvod/K32F7+5Rc [zobrazit]
Andrea.Mareckova
Andrea.Protivinska YtT7du6BvQ/gOa9xYEJWSmKp4UZ8DmDxVOb23QI3CFI [zobrazit]
Andrej.Ramaseuski D71uo807fvTWb6NoZ0ziCOZqYXycRkeQL7aJgOw3vOk [zobrazit]
Aneta.Heidlova xixWSLm7blFfleToFuaLKuH7Jzw4Ezj8Ynfb6b/mR28 [zobrazit]
Anna.Filinova /BffjVe9vDQsto10UjjQJ1u34QqYrci5EjF1QZvNfDs [zobrazit]
Anna.Kratochvilova
Anna.Travnikova mDEwNEKRyhHYC9xq5xsjcLDSEp3GURXppXmpEUwmcYQ [zobrazit]
Anna.Ungerova x40GkIwmGuHKRHc+0FKFEVyJOItBan3AeNElHe6+XrM [zobrazit]
Anna.Vavreckova bAVMOdcNwZ0z+V1QtuNFrNyOqx75q7Q3GWkenVzoP38 [zobrazit]
Antonin.Klejzar
Antonin.Schejbal 86C4grVdSqwFrcJOTa6ZWQ5nsdN4QdTGUW5hXkKB3r8 [zobrazit]
Antonin.Simkanin
Antonin.Stepan ERxSkX+ttsQJvBtT3lLYq2EjL3CYLj/r3y2bAGJe9Hs [zobrazit]
Antonin.Stogr ylU3LtPSnUidsZNw5/hLQJ3ISWZwLqDK2D+vLbo1U1w [zobrazit]
Antonin.Trcalek T6NaKoP7ATls6gDm6h52bMbH92J/en2bgSSU2eM2Z+U [zobrazit]
Apolena.Ondrackova
Arja.Karimbasharyarova kya/SI6PZByh3jymvo3h0IhIChNYltCF4YxUa6VHd1A [zobrazit]
Arnost.Stepanek RQbaiZAwFjAiEmVgc344yhDVNQE0z4B1viHuyKX3UMs [zobrazit]