CF 15/2022 Výjimka z kumulace funkcí pro Ivana Bartoše — Otázky [zpět k hlasování]