CF 15/2022 Výjimka z kumulace funkcí pro Ivana Bartoše

veřejné election vytvořeno uživatelem Tomáš VálekVážené Celostátní fórum,

zahajuji hlasování ve věci CF 15/2022 Výjimka z kumulace funkcí pro Ivana Bartoše.

    Rozprava proběhla zde.

Návrh usnesení: Celostátní fórum schvaluje výjimku z kumulace funkcí dle Všeobecného kodexu veřejného zastupitele pro Ivana Bartoše, jako poslance a současně ministra, a to do jmenování nové vlády po skončení funkčního období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 2021.
    Závěrečné slovo navrhovatele, které je i jeho úvodním je zde.

V prvním kole hlasujeme o přijatelnosti. Pokud získá jediná možnost nadpoloviční většinu, druhé kolo se nekoná.

Každý hlasující má dva hlasy. Případně může vhodit prázdný lístek a tak se zdržet.

Hlasování probíhá od 3.6.2022 10:00 hodin do 6.6.2022 22:00 hodin.

Hlasování začíná: 3. června 2022 10:00
Hlasování končí: 7. června 2022 19:00

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (4)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn 7. června 2022 19:24. Celkem hlasovalo 583 voličů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci navrženého usnesení hlasuji pro

Schválení uvedeného návrhu. (= PRO návrh)392
Ukončení jednání bez usnesení (= PROTI návrhu)194
Audit Info