CF 3/2023 Novela jednacího řádu CF ve věci kandidáta na komisaře Evropské komise — Otázky [zpět k hlasování]