CF 15/2020 mimořádný přezkum usnesení RV 29/2020- Aktualizace stanoviska k Euru — Otázky [zpět k hlasování]