CF 15/2020 mimořádný přezkum usnesení RV 29/2020- Aktualizace stanoviska k Euru

veřejné referendum vytvořeno uživatelem Jan.NovakZahajuji hlasování Celostátního fóra ve věci mimořádného přezkumu usnesení RV 29/2020- Aktualizace stanoviska k Euru.

Usnesení: Celostátní fórum ruší usnesení RV 29/2020 - Aktualizace stanoviska k Euru

Jednání je zahájeno na základě členského podnětu Mikuláše Ferjenčíka.

Jednání proběhlo zde

Úvodní slovo navrhovatele Mikuláše Ferjenčíka
Závěrečné slovo navrhovatele Mikuláš Ferjenčíka
Závěrečné slovo odpůrce s největším počtem palců Mikuláše Peksy


Jednání je v souladu s §30 jednacího řádu vedeno v referendu. Jiné návrhy usnesení v téže záležitosti nebylo možno podávat.

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (3)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn Sept. 7, 2020, 9:04 p.m.. Celkem bylo odevzdáno 300 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Ve věci navrženého usnesení hlasuji pro:

Přijetí usnesení (tj. zrušení stanoviska RV)173
Ukončení jednání bez přijetí usnesení121
Audit Info