CF 10/2020 - dovolba kontrolní komise 1. kolo — Otázky [zpět k hlasování]