CF 10/2020 - dovolba kontrolní komise 1. kolo

veřejné election vytvořeno uživatelem Martin.Kucera1. kolo hlasování v dovolbě kontrolní komise.

Prosíme dodržujte kulturu a vážnost hlasování a během hlasování se zdržte jakékoliv volební agitace.

Navržení kandidáti: Rozprava proběhla zde.

Lze hlasovat pro libovolný počet kandidátů, nebo vhodit prázdný lístek (počítá se jako zdržuji se/proti všem). Do 2. kola postoupí ti kandidáti, kteří obdrží hlasy od nadpolovičního počtu hlasujících, doporučuje se tedy hlasovat pro všechny přijatelné kandidáty. Postoupí-li nejvýše 3 kandidáti, budou zvoleni již v 1. kole. Hlasování potrvá minimálně do 3. 8. 22.00.

Jak funguje dvoukolové hlasování

otázky (1)   |   voliči a hlasovací lístky   |   trustees (4)


Toto hlasování bylo ukončeno. Výsledek byl zveřejněn Aug. 3, 2020, 9:33 p.m.. Celkem bylo odevzdáno 347 hlasů.


Výsledek hlasování

Otázka #1
Do kontrolní komise jsou pro mě přijatelní tito kandidáti

Miroslav Brož124
Jakub Dedek206
Ladislav Dvořák188
David Satke153
Pavel Šrámek159
Adam Vyplel201
Audit Info